Menu Zavrieť

Inžinierske štúdium

1. ročník, inžiniersky stupeň

Zimný semesterLetný semester
Automatizácia v elektroenergetikeDiplomový projekt
Kvalita a spoľahlivosť dodávky elektrickej energieRiadenie prevádzky elektrizačnej sústavy
Optimalizácia prevádzky elektrizačnej sústavyStabilita prenosu elektrickej energie
*Elektrické siete*Odborná prax v podniku 2
*Modelovanie v elektroenergetike*Projektovanie osvetľovacích sústav
*Prepätia v elektrických sieťachVýkonová elektronika
*PV (povinne voliteľný predmet)Numerická matematika pravdepodobnosť a matematická  štatistika

2. ročník, inžiniersky stupeň

Zimný semesterLetný semester
Diagnostika v elektroenergetikeHlavné poznatky študijného odboru elektrotechnika a ich využitie
Diplomový projekt 2Diplomová práca (ŠS)
Systémy chránenia v elektrizačnej sústaveHumanitné vedy
*Automatizované elektroinštalačné systémyRiadenie energetických podnikov
*Elektromagnetická kompatibilitaPracovné a obchodné právo
*Projektovanie v elektroenergetike
*PV (povinne voliteľný predmet)