Menu Zavrieť

Bakalárske štúdium

1. ročník

Zimný semesterLetný semester
FEI – angličtina I. Elektrotechnika
Repetitórium z matematikyMatematika I.
Telesná výchova I.Fyzika I.
Úvod do inžinierstvaProgramovanie
Základy algoritmizácie a programovaniaTelesná výchova II.
Základy elektrotechnického inžinierstvaZáklady environmentalistiky
Základy inžinierstva materiálov
Úvod do fyziky

2. ročník

Zimný semesterLetný semester
Fyzika II Elektrárne
Matematika IIPoruchy v elektrizačnej sústave
Prenos a rozvod elektrickej energieSvetelná technika
Základy elektrických strojov*Databázové systémy – SQL Oracle
Priemyselná elektronika*Meranie v elektroenergetike
*Základy projektovania v elektroenergetike *Premeny elektrickej energie
*PV (povinne voliteľný predmet)

3. ročník

Zimný semesterLetný semester
Bakalársky projektElektrické ochrany v elektrizačnej sústave
Elektrické inštalácie a staniceSpoločenské vedy (FEI)
Technika vysokých napätí*Netradičné zdroje energie
*Ekonomika v elektroenergetike*Profylaktika elektroenergetických zariadení
*Prevádzka elektrární**Elektrotechnická spôsobilosť
*Odborná prax podniku 1Bakalárska práca (ŠS)
*PV (povinne voliteľný predmet)** Výberový predmet