Menu Zavrieť

Štátnice Inžinierske štúdium

Štátnice 2023/2024

Záverečné práce: kontrola zhody dokumentov, registrácia ZP, šablóna ZP.

Štátne skúšky pre inžinierske štúdium (2. stupeň): 21.05.2024

  • Tematické okruhy štátnej skúšky (šk.rok 2023/2024) 2. stupeň
  • Rozdelenie okruhov tém k štátnicovému predmetu: Rozdelenie
  • Pracovný plán – štátnicové skúšky: Pracovný plán
  • Termín odovzdania prác do knižnice je 19.4.2024.
  • Dĺžka prezentácie diplomovej práce je max. 10 minút, v štruktúre: stručne úvod, a hlavne sa venovať svojej praktickej časti