Menu Zavrieť

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium je vysokoškolským štúdiom tretieho stupňa, najvyššou formou vysokoškolského vzdelávania, ktorej cieľom je príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú činnosť. Absolventi získavajú akademický titul „philosophiae doctor“, v skratke „PhD“ v príslušnom študijnom odbore. Akademický titul „philosophiae doktor“ udeľujú vysoké školy s akreditovaným študijným programom v príslušnom študijnom odbore. Štandardná dĺžka štúdia na FEI TUKE je pre doktorandský študijný program v dennej forme štyri roky, v externej forme päť rokov. Absolvent je schopný a pripravený na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

Ďalšie informácie nájdete na : http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium

Zoznam školiteľov pre doktorandské štúdium na katedre elektroenergetiky

Meno školiteľaE-MailKontaktné číslo
Dr. h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.kontakt+421 55 602 3550
prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.kontakt+421 55 602 3557
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.kontakt+421 55 602 3558
prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD.kontakt+421 55 602 3563
doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD.kontakt+421 55 602 3561
doc. Dr. Ing. Bystrík Dolníkkontakt+421 55 602 3585
doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.kontakt+421 55 602 3556
doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.kontakt+421 55 602 3555
doc. Ing. Alexander Mészáros, PhD.kontakt+421 55 602 3553
doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD.kontakt+421 55 602 3564