Menu Zavrieť

Projekty riešené v období 1972 – 1996

Roky 1972-1996

Prehľad riešených a úspešne oponovaných
vedecko-výskumných projektov v rokoch 1972-1996
 Názov projektuTyp projektuTrvanie riešeniaZodpovedný riešiteľ
1.Výskum trojfázových pecí a plazmového ohrevu *f1972-73M. Koleda
2.Modelovanie elektrických pecí a aplikácie plazmového ohrevu *f1974-75M. Koleda
3.Modelovanie elektrotepelných zariadení *f1976-80P. Novák
4.Šírenie signálu HDO vo Vsl. krajif1975-76V. Chladný
5.Prevádzková spoľahlivosť v rozvode elektrizačnej sústavy so zameraním na spoľahlivosť vn kábelovej siete mesta Košícf1977-78V. Chladný
6.Zisťovanie prepätí vo vn rozvode elektrickej energie Košice-západf1979-80V. Chladný
7.Vývoj a overovanie prístrojov pre prevádzku a údržbu v rozvode el. energie (I.etapa)r1981-83V. Chladný
8.Výskum a vývoj nových hybridných integrovaných obvodovr1981-82P. Novák
9.Vývoj a overovanie prístrojov pre prevádzku a údržbu v rozvode el. energie (II.etapa)r1984-85V. Chladný
10.Vývoj a overovanie prístrojov – Prístroj na vyhľadávanie miesta zemného spojenia v sieťach vnr1984-85L. Varga
11.Racionalizácia výroby elektroocelí v oblúkových peciachr1982-83P. Novák
12.Využitie slnečnej energie pomocou rúrových vákuových kolektorovš1984-85J. Tkáč
13.Diagnostika a rekonštrukcia krátkych sietí oblúk. pecí na výr. elektroocelír1984-85P. Novák
14.Vývoj progresívnych prvkov pre rozvod nn a stanovenie metodiky režimovr1987-88V. Chladný
15.Vývoj nových elektrotepelných zariadení na báze odporového ohrevur1986-87P. Novák
16.Modelovanie prevádzkových a poruchových procesov v ESr1986-87L. Varga
17.Možnosti využitia slnečnej energie pomocou rúrových vákuových kolektorov s koncentrátoromr1985-90J. Tkáč
18.Testy a diagnostika elektrozariadení vybraných systémov VVER 1000š1989-90V. Chladný
19.Vývoj laboratórnych elektrických odporových pecír1988-90P. Novák
20.Analýza a overovanie prevádzkových poruchových stavov elektriz. sústavr1991-92V. Chladný
21.Racionalizácia spotreby el.energie v odporových elektrotepelných zariadeníi1991-93P. Novák
22.Modelovanie jednofázových a trojfázových napájacích obvodov nízkoohmových spotrebičovg1992-93P. Novák
23.Riadenie ES v ČSFR z hľadiska optimálneho nasadzovania jednotlivých výrobní do denného diagramu zaťaženiai1991-93M. Kolcun
24.Racionalizácia prevádzky elektroenergetických sústav a zariadeníi1994-96P. Novák
25.Modelovanie energetických sústav a zariadení za účelom ich racionálneho využitia a prevádzky v nových hosp.-ekonom. podmienkach SRg1994-96P. Novák
 * – úlohy vyriešené na bývalej Katedre elektrického tepla a elektrochémie
 f – fakultné úlohy
 r – rezortné alebo odborové úlohy
 š – štátne úlohy
 i – inštitucionálne úlohy
 g – vedecké projekty riešené v rámci Grantovej agentúry pre vedu MŠ a SAV