Menu Zavrieť

Ďalšie projekty riešené na pracovisku

 • Výskum možnosti využitia digitálnych ochrán v systémoch WAMS, Poskytovateľ grantu: Nadácia Pontis; Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí grantu č. NFSEPS21_019, web projektu
 • Nadácia VSE, „Inovácia výučby z oblasti elektrických ochrán v študijnom programe „Elektroenergetika““ web a informácie k projektu
 • Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis. Nákup prístrojového vybavenia pre laboratória. web
 • Náhrada dieselgenerátorov v elektrických staniciach prenosovej sústavy. Č. zmluvy: 172/104001/22/D ., Poskytovateľ grantu: Nadácia Pontis; Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí grantu č. NFSEPS21_001, ID zmluvy: 6236940, Zmluvne dohodnutá čiastka: 38 000,00 €, web projektu
 • New Energy Solutions in Carpathian Area. Trvanie: 01-05-2020 – End: 30-04-2022 Číslo projektu: HUSKROUA/1702/6.1/0014 Participácia krajín: Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina
 • Cezhraničná sieť energeticky udržateľných univerzít -NET4ENERGY, Koordinátorka: doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD. Trvanie: 2019 – 2021
  Financovanie: Európska komisia, The Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme
  Číslo projektu: HUSKROUA/1702/6.1/0075. info
 • Establishing Smart Energy System Curriculum at Russian and Vietnamese Universities, Vytvorenie kurikula pre študijný program „Inteligentné energetické systémy“ na univerzitách v Rusku a vo Vietname. Číslo projektu: 586087-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP
 • ITMS 26140230023, Operačný program Vzdelávanie, Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií
 • ITMS 27110130006, Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Národná sústava povolaní II pre Slovenskú republiku
 • ITMS 27110130041, Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Národná sústava povolaní III
 • ITMS 26220220029, Operačný program Výskum a vývoj, Vývoj unikátneho nízkoenergetického statického zdroja pre elektrosystémy
 • ITMS 26220220064, Operačný program Výskum a vývoj, Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií
 • ITMS 26220220155, Operačný program Výskum a vývoj, „Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách“
 • ITMS 26110230070, Operačný program Vzdelávanie, Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE
 • ITMS 26110230086, Operačný program Vzdelávanie, Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí
 • ITMS 26110230120, Operačný program Vzdelávanie, Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti