Menu Zavrieť

Granty FEI

Výskum vplyvu vybraných stavebných materiálov a prvkov za účelom hodnotenia ich interakcie s vysokofrekvenčným elektromagnetickým žiarením Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Zbojovský, PhD. Číslo projektu: FEI-  Doba riešenia: 2021

Výskum pôsobenia elektromobility a obnoviteľných zdrojov energie na elektrizačnú sústavu Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zsolt Čonka, PhD. Číslo projektu: FEI-2020-62 Doba riešenia: 2020

Vplyv materiálov na prienik elektromagnetického poľa Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Pavlík, PhD. Číslo projektu: FEI-2018-54 Doba riešenia: 2019

Výskum vplyvu kombinácie tieniacich a stavebných materiálov na rozloženie elektromagnetického poľa. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Zbojovský, PhD. Číslo projektu: FEI-2017-42 Doba riešenia: 2018

Návrh možnosti implementácie Wide Area Monitoring (WAM) systémov do systému chránenia elektrizačnej sústavy. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zsolt Čonka, PhD. Číslo projektu: FEI-2015-28 Doba riešenia: 2017

Vplyv elektromagnetického poľa na vlastnosti materiálov.  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Pavlík, PhD. Číslo projektu: FEI-2015-6 Doba riešenia: 2016