Menu Zavrieť

KEGA

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

  • Transfer poznatkov z oblasti inovatívnych ľudských rozhraní pre ovládanie inteligentných domov do edukačného procesu. Číslo projektu KEGA 013TUKE-4/2021, doba riešenia 2021-2023, zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD.
  • Transfer poznatkov z oblasti elektromagnetickej kompatibility do edukačného procesu pre inováciu foriem výučby v odbore elektrotechnika  Zodpovedný riešiteľ:  doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník Číslo projektu: KEGA 008TUKE-4/2019 Doba riešenia: 2019-2021
  • Inteligentná elektroinštalácia ako nástroj pre zvýšenie kvality života seniorov a zdravotne znevýhodnených. Zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD. Číslo projektu: KEGA 002TUKE-4/2015 Doba riešenia: 2015-2016
  • Znižovanie energetickej náročnosti budov aplikáciou inteligentných elektroinštalačných systémov     Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: KEGA 014TUKE-4/2011 Doba riešenia: 2011-2012
  • Prírodoveda v appletoch a logických oporách (pre výučbu na ZŠ) Zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD. Číslo projektu: KEGA 200-030PU-4/2010 Doba riešenia: 2010-2011
  • Inovácia výučby predmetov so zameraním na svetelnú techniku. Zodpovedná osoba: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: 3/7122/09. Doba riešenia: 2009-2011