Menu Zavrieť

APVV Agentúra na podporu výskumu a vývoja

  • Nano-funkcionalizácia kvapalín pre olejové transformátory, Nano-functionalization of liquids for oil transformers. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: APVV-22-0115. Doba riešenia: 2023-2027. 
  • Dynamické prideľovanie kapacít elektrickej energie. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dušan Medveď, PhD. Číslo projektu: APVV-21-0312. Doba riešenia: 2022-2024.
  • Vylepšenie energetického manažmentu hybridných fotovoltických systémov využitím akumulačných zariadení (Energy management improvement of hybrid photovoltaic systems of local objects with storage batteries). Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: SK-UA-21-0024. Doba riešenia: 2022-2023.
  • Sebestačnosť elektroenergetiky v podmienkach liberalizovaného trhu s elektrinou. Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: APVV-19-0576 Doba riešenia: 2020-2024
  • Nanokvapaliny v elektrotechnike. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: APVV -18-0160 Doba riešenia: 2019-2023
  • Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD. Číslo projektu: APVV-17-0372 Doba riešenia: 2018-2022.
  • Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD. Číslo projektu: APVV-15-0438 Doba riešenia: 2016-2020
  • Komplexná analýza a optimalizácia strát v elektrizačnej sústave. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: APVV-0385-07 Doba riešenia: 2008-2010
  • Využitie FACTS zariadení v elektrizačných sústavách. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: SK-BG-0010-08. Doba riešenia: 2009-2010.
  • Výskum starnutia elektroizolačných systémov. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Kurimský, PhD. Číslo projektu: APVV-20-006005. Doba riešenia: 2006-2009