Menu Zavrieť

Letná škola – SMART technológie v elektroenergetike

Vážení študenti,

      radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásenia sa do Letnej školy s tematikou Smart technológií v elektroenergetike. Letná škola je organizovaná v rámci konzorcia projektu nasledovných krajín: Slovensko (naša katedra), Francúzsko, Lotyšsko, Rusko a Vietnam. Termín konania Letnej školy je 5.-28.7.2021 (on-line) v dopoludňajších hodinách (keďže rozdiel časových pásem jednotlivých univerzít je cca 6 hodín).

      V rámci Letnej školy budú mať študenti z vyššie uvedených krajín možnosť oboznámiť sa s novými smart technológiami, ktoré im budú prezentované (komunikačný jazyk bude angličtina, pričom s mentorom z našej katedry budete komunikovať samozrejme po slovensky).

      Priebeh jedného dňa je približne nasledovný (každý deň bude niečo iné, iná problematika):

– cca 1,5 hodiny je prezentácia (video) (niečo ako prednáška + cvičenie spolu, teda vysvetlenie problematiky)

– cca 1,5 (max 3) hodiny dostanú študenti úlohu z uvedenej prezentácie

(videa) a budú ju musieť vyriešiť, pričom budú pracovať v tímoch (1 tím = 3 študenti) a budú mať k dispozícii mentora (od nás z katedry), ktorý by im mal napomôcť (nie úlohu vyriešiť); ďalej budú mať k dispozícii učiteľa z vyššie uvedených krajín a samozrejme internet (nie sú kladené nároky na SW a HW, pričom môžete využiť napr. Matlab a pod.). Úlohy budú stavané skôr na prácu v tímoch a na využitie tvorivosti (teda, nie je stanovené jediné riešenie úlohy).

– vyhodnotenie / odprezentovanie výsledkov úloh za príslušný deň

      Úlohou letnej školy je otestovať nové predmety z oblasti smart technológií v elektroenergetike, ktoré boli vytvorené v rámci projektu ESSENCE (http://inrtu.info/essence-erasmus/ resp.:

http://essence-erasmus.org/ resp.

http://people.tuke.sk/dusan.medved/ESSENCE/ ), zistiť či sú vhodné, či sú použité vhodné výučbové metódy, časová náročnosť pre študentov a podobne. Teda, nie je tu kladený hlavný dôraz na vynikajúce výsledky získané počas Letnej školy, ale skôr na výučbový proces.

      Samozrejme, po skončení Letnej školy budú najlepší študenti (tímy, teda 3 študenti v tíme) odmenení zaujímavými cenami (3 prvé ceny, 3 druhé ceny, 3 tretie ceny). Keďže nevieme, ako sa Vám bude dariť na tejto Letnej škole, naša katedra pre Vás pripravila iné ceny a to sú:

– študentom budúcich tretích ročníkov Bc. bude uznaný PV predmet 2607621 Netradičné zdroje energie (NZE_1)

– študentom budúcich druhých ročníkov Ing. bude uznaný PV predmet

2610341 Moderné trendy ekonomiky elektroenergetiky (MTEE)

      Bližšie informácie získate (už čoskoro) na stránke našej katedry, prípadne si ich môžete pozrieť na:

http://people.tuke.sk/dusan.medved/ESSENCE/Files/Summer_school/

      Počet tímov za našu katedru je obmedzený na 3 (teda 3 tímy po 3 študentov), pričom dohromady bude max (za celé konzorcium) 90 študentov

(10 univerzít po 3 tímy po 3 študentov). Študenti, ktorí sa prihlásia na Letnú školu musia zotrvať na nej počas uvedenej doby trvania (5.-28.7.2021).

      Ak sa rozhodnete danej Letnej školy zúčastniť (alebo ste už aj vykreovali 3-členné tímy), tak mi dajte vedieť a zapíšem Vás do zoznamu.

      V prípade otázok napíšte na: dusan.medved@tuke.sk.