Меню Закрити

ІСТОРІЯ

З історії кафедри

Кафедра електроенергетики була створена 1 жовтня 1973 року на молодому факультеті електротехніки Технологічного університету в Кошице (була створена постановою словацького уряду ЧССР № 79/1969 та виконує свою місію з 1969/70 ) як окреме науково-педагогічне робоче місце. Створення факультету та його робочих місць було мотивовано соціальними вимогами щодо підвищення освітнього рівня регіону Східної Словаччини загалом, але особливо у зв’язку із швидким розвитком його промислової бази.

Кадрове ядро майбутньої кафедри сформувалось лише з моменту створення факультету на рівні електроенергетичного відділу та під керівництвом кафедри електроприладів. Його походження бере свій початок з 1 червня 1971 року, коли одночасно Іng. Karol Marton, CSc., Вже як внутрішній працівник факультету. Кафедра постійно посилювалась у кадровому відношенні, на момент її створення (1 жовтня 1973 р.) вона вже складалася з 9-членної команди на посадах професійних помічників та асистентів. Керівником відділу (зовнішнього) був призначений Ing. Jozef Blišťan, працівник уряду FMPaE ЧССР в Празі.

З моменту свого створення кафедра стала профільним робочим місцем для зосередження уваги на енергетиці у сфері вивчення важкої електротехніки. Педагогічні обов’язки кафедри зросли у 1977, після відкриття чергового дослідження, присвяченого охороні навколишнього середовища. У 1970-х роках педагогічному процесу на кафедрі допомагали декілька зовнішніх експертів із практики та сестринського відділу з Братислави. В цей же час для вітчизняних вчителів вони були інструкторами із здобуття наукових ступенів. У перше десятиліття існування кафедри науково-дослідні проекти вирішувались на рівні факультету, одночасно з цим розроблялись прикладні дослідження, напр. для VSŽ Košice, VSE Košice, EVO Vojany тощо.

Кафедра відзначила позитивні зміни після прийняття нового Закону № 39/1980 зб. про вищі навчальні заклади ЧССР. Зміст нового технічного відділу номер 26-34-8 — електроенергетика була допущена до мережі навчальних полів, що дозволило студентам проходити навчання за кількома спеціалізаціями. Цьому сприяв і кадровий зв’язок кафедри електротехніки з кафедрою електричного тепла та електрохімії, який гарантував фокус на вивчення електротермічних технологій. На момент злиття в новій кафедрі працювало 16 викладачів, у тому числі двоє доцентів, 11 професійних помічників та троє асистентів. У навчальну програму було введено кілька нових предметів, пов’язаних з автоматизацією та управлінням електростанціями, системами електропостачання, економікою електроенергетики, експлуатацією електротермічних приладів, нетрадиційними джерелами енергії та ін.

При виконанні педагогічних обов’язків науково-дослідна робота та кваліфікаційна структура викладачів були належним чином адаптовані. У 1981-1990 роках на кафедрі було розглянуто загалом 13 проектів, у тому числі два завдання в категорії ШПТР. На кафедрі в 1990 році вже працювали 6 доцентів. Значно розширилася співпраця з енергетичною практикою. З точки зору сьогодення можна згадати 1983 р., коли кафедра придбала перший цифровий комп’ютер HP 85, і працювати з ним можна було лише за згодою керівника відділу.

Було б неприродно, якби соціальні зміни, що відбулися 17 листопада 1989 р., не проявилися у вищих навчальних закладах. Так, на факультетах і кафедрах ВШТ в Кошице відбулися очікувані зміни: законно замінено їх керівництво, реорганізовано педагогічний процес, науково-дослідну спрямованість та їх управління. На кафедрі підвищився акцент на комплексному профілі випускника завдяки більш послідовному використанню комп’ютерних технологій у сфері аналізу та контролю систем електропостачання, оцифровці систем захисту, розширенню галузі економічних дисциплін та виділенню особливої уваги раціоналізації споживання електроенергії. Приладдя лабораторій кафедри було суттєво вдосконалено з точки зору матеріалів.

У 1990-х (1991-2000 рр.) кафедра вирішила та успішно виступила 16 дослідницьких проектів, включаючи один відомчий проект і 4 проекти типу VEGA, інші були інституційними. В результаті було подано та видано 4 патенти.

За перше десятиліття 3-го тисячоліття колектив кафедри розглянув 24 проекти за такими категоріями: VEGA -12; KEGA 3; APVV -4; SF ASFEU -3. Один із проектів був розроблений в рамках державної програми.

По-друге, завдяки хорошим результатам досліджень зросла видавнича діяльність кафедри, покращилась кваліфікаційна структура викладачів та їх активна участь у вітчизняних та зарубіжних наукових заходах, і навпаки, зросла участь міжнародної наукової спільноти в заходах, організованих кафедрою. Від 1994 року до сучасності загалом їх було 13, інші 10 —І на рівні міжнародних наукових симпозіумів.

З 2003 по 2005 рік відбулася капітальна реконструкція приміщення кафедри на вулиці Месярській, завдяки якій робочі місця отримали нові, якісніші лабораторії та зони відпочинку. У цей період до кафедри електроенергетики приєдналася кафедра технологій високої напруги. Це суттєво зміцнило педагогічний колектив розширеної кафедри, тепер доукомплектованої 1 професором, 2 доцентами та 6 професійними асистентами.

В даний час на кафедрі працюють 14 викладачів (4 професорів, 6 доцентів та 4 професійних асистентів) та 1 науковий співробітник. Кафедра вирішує 8 проектів у категоріях: APVV -3; VEGA -3; KEGA 1; гранти FEI TUKE 1.

Сучасність кафедри є відображенням її багатого минулого. За свою майже 50-річну історію кафедра досягла результатів у галузі педагогіки та наукових досліджень, які зобов’язують її продовжувати задану тенденцію, надалі навчати майбутніх фахівців (у тому числі топ-менеджерів, директорів, тощо у галузі електроенергетики) та вирішувати завдання у сфері наукових досліджень, які принесуть користь суспільству та забезпечать кафедрі високу ерудицію та конкурентоспроможність.