Štátnice Inžinierske štúdium

Štátnice 2019/2020

Záverečné práce: kontrola zhody dokumentov, registrácia ZP, šablóna ZP.

Štátne skúšky pre inžinierske štúdium (2. stupeň): 26.05.2020

  • Tematické okruhy štátnej skúšky (šk.rok 2019/2020) 2. stupeň
  • Rozdelenie okruhov tém k štátnicovému predmetu: študijný program
  • Pracovný plán - štátnicové skúšky: 2. stupeň.