Štátnice Inžinierske štúdium

Štátnice 2018/2019

Záverečné práce: kontrola zhody dokumentov, registrácia ZP, šablóna ZP.

Štátne skúšky pre inžinierske štúdium (2. stupeň): 20.05.2019-24.05.2019

  • Tematické okruhy štátnej skúšky (šk.rok 2018/2019) 2. stupeň
  • Rozdelenie okruhov tém k štátnicovému predmetu: študijný program
  • Pracovný plán - štátnicové skúšky: 2. stupeň.