Študenti

Podkategórie

 • Bakalárske štúdium
 • Inžinierské štúdium
 • Doktorandské štúdium

  Doktorandské štúdium je vysokoškolským štúdiom tretieho stupňa, najvyššou formou vysokoškolského vzdelávania, ktorej cieľom je príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú činnosť. Absolventi získavajú akademický titul "philosophiae doctor", v skratke "PhD" v príslušnom študijnom odbore. Akademický titul "philosophiae doktor" udeľujú vysoké školy s akreditovaným študijným programom v príslušnom študijnom odbore. Štandardná dĺžka štúdia na FEI TUKE je pre doktorandský študijný program v dennej forme štyri roky, v externej forme päť rokov. Absolvent je schopný a pripravený na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

  Ďalšie informácie nájdete na : http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium

  Zoznam školiteľov pre doktorandské štúdium na katedre elektroenergetiky

  Dr. h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  +421 55 602 3550

  prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  +421 55 602 3557

  prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  +421 55 602 3558

  doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD.

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  +421 55 602 3561

  doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  +421 55 602 3585

  doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  +421 55 602 3556

  doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD.

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  +421 55 602 3563

  doc. Ing. Alexander Mészáros, PhD.

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  +421 55 602 3553

  doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD.

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  +421 55 602 3564

 • Štátnice
 • Štátnice Bakalárske štúdium
 • Štátnice Inžinierske štúdium