Publikácie

Univerzitná knižnica

Publikačná činnosť zamestnancov Katedry elektroenergetiky je evidovaná v centrálnom informačnom systéme evidencie publikačnej činnosti (EPC) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Vstupy na spracovanie sa priebežne aktualizujú počas roka a zadávajú ich autori z TUKE.

Katedra elektroenergetiky

Anual report

Zoznam publikačnej činnosti triedený podľa autorov pre roky 2001 až 2009 je k dispozícii v zodpovedajúcich Anual Reportoch.

Internetové časopisy

Domáce vedecké recenzované časopisy