Štátnice 2016/2017

Záverečné práce: kontrola zhody dokumentov, registrácia ZP, šablóna ZP.

Rozdelenie okruhov tém na ŠS

  • Tematické okruhy štátnej skúšky (šk.rok 2016/2017) 2. stupeň
  • Rozdelenie okruhov tém k štátnicovému predmetu: študijný program
  • Pracovný plán - štátnicové skúšky: 2. stupeň.
  • Pracovný plán - štátnicové skúšky: 1. stupeň.