Vedúci oddelenia

doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD.

Pedagogickí pracovníci

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.
doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník
Ing. Jaroslav Pertáš, PhD.
Ing. Ján Zbojovský, PhD.

Doktorandi
Ing. Michal Kosterec
Ing. Lukáš Kruželák