Školenia

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce

Vážení študenti

Každý rok poskytujeme možnosť vykonať skúšky odbornej spôsobilosti pre  paragraf 21, 22 a 23 (podľa odbornej praxe).

Tento rok skúšky budú 20.06.2018 o 8:30 na KEE

Postup:

1. Je potrebné sa prihlásiť do moodlu (kurz Elektrotechnická spôsobilosť
- heslo:paragraf)

2. Je potrebné vyplniť dotazník. Dotazník je dôležitý, nakoľko na  základe neho budú potom spracované osobné údaje v zápise, dotazníku a
osvedčení. Vyplnením dotazníka zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

3. Je potrebné mať vykonanú zdravotnú prehliadku - vzor tlačiva v kurze  na moodle. POZOR. Niektorí lekári vám potvrdia zdravotnú spôsobilosť len
na svoje tlačivo. Môže to byť, ale musí tam byť potvrdené, že ste spôsobilý na prácu na elektrických zariadeniach.