Semináre

Pri každej spoločnej tvorivej práci je dôležité, aby jej partikulárne výsledky boli zdieľané a osvedčovali sa pri napĺňaní spoločných zámerov. Vedecké semináre na Katedre elektroenergetiky vytvárajú priestor pre:

  • prezentáciu výsledkov výskumnej práce,
  • spájanie nových poznatkov a motiváciu pre riešenie výskumných zámerov Európskeho charakteru,
  • hľadanie motívov a krokov k širšej spolupráci,
  • posilnenie zámerov KEE pre účasť v medzinárodných projektoch,
  • zlepšenie diseminácie vedeckej činnosti KEE.

 

Priebeh seminára:

  • vlastná prezentácia 20 minút,
  • diskusia 10 minút.

Udalosti