Diagnostická skupina

Diagnostika vysokonapäťových elektrických zariadení

Realizujeme:

  1. Diagnostické merania izolačných systémov vysokonapäťových točivých strojov jednosmernými metódami.
  2. Diagnostické merania izolačných systémov vysokonapäťových točivých strojov metódou čiastočných výbojov a analýzou čiastočných výbojov v závislosti od fázového uhla.
  3. Jednosmerná diagnostika vysokonapäťových káblov, koncoviek a spojok.
  4. Diagnostika vysokonapäťových transformátorov.
  5. Lokalizácia zdrojov výbojovej činnosti na vysokonapäťových zariadeniach meraním vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa.
  6. Poradenské služby.

Podrobnejšie informácie o diagnostike sú k dispozícii: